Part-21 | ALL4JETS – We are all for you, not only for jets

Organizacja Projektująca (DOA)

ALL4JETS jest posiadaczem Zatwierdzenia Organizacji Projektującej (Design Organisation Approval) nr EASA.21J.647 zgodnie z przepisami Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego EASA Part 21, Podczęść J. Zatwierdzenie obejmuje projektowanie zmian na samolotach o maksymalnej masie startowej powyżej 5700 kg w zakresie szat graficznych.

W związku z powyższym oferujemy nasze usługi w  zakresie:

  • opracowania dokumentacji na podstawie danych otrzymanych od Klienta (rysunki, Service Bulletin, IPC Supplement…)
  • przygotowania wzoru nowego malowania oraz malowania częściowego samolotu
  • aplikacji naklejek obowiązkowych czy dodatkowych dla każdego typu samolotu.

W ramach usługi ONE-STOP-SHOP dostarczamy naszym Klientom (liniom lotniczym, leasingodawcom, klientom indywidualnym) zatwierdzoną dokumentację, oznaczenia techniczne i folie dekoracyjne oraz proponujemy wykonanie procesu malowania przez naszego Partnera (LINK) w jednej z najnowocześniejszych malarni w Europie.

Napisz do nas

Przewiń do góry